Elektrificatie openbaar vervoer

Laatste update: 02.10.23

 

In het streven naar een verlaging van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen is het openbaar vervoer een voortrekker. Vooral het treinvervoer heeft een flinke bijdrage geleverd. Er zijn bijna geen spoorlijnen meer zonder bovenleiding. De meeste treinen in Nederland maken ook gebruik van die bovenleiding, zelfs het vrachtvervoer over het spoor.

Er is alleen nog een aantal regionale vervoerders waar gebruik wordt gemaakt van dieseltreinen. Bij het busvervoer gaat de ontwikkeling minder voortvarend. Dat heeft te maken met een gebrek aan openbare laadpunten eindhoven, vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet door problemen met de infrastructuur.

 

Congestie

De belasting van het elektriciteitsnetwerk in Nederland is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Daar zijn een aantal oorzaken voor. Ten eerste is het aantal zonneparken en zonnepanelen op daken van woonhuizen en bedrijven sterk gestegen. Alle elektriciteit die niet meteen wordt gebruikt op de locatie waar het wordt opgewekt, wordt teruggeleverd aan het net. Daar wordt het verspreid. Maar door de extra elektriciteitsproductie zijn er momenten waarop de capaciteit van het net niet groot genoeg is. Dat leidt ertoe dat zonnepanelen worden uitgeschakeld. Dat is natuurlijk jammer, want daardoor gaat energie verloren en lopen de eigenaren van zonnepanelen inkomsten mis.

 

Meer gebruik van elektriciteit

Waar de productie van elektriciteit aan de ene kant toeneemt, stijgt ook het gebruik van elektriciteit. Om schoner te kunnen produceren gaan veel bedrijven over op andere methoden, waarbij fossiele energie vervangen wordt door elektrische energie. Bedrijven hebben dus meer elektriciteit nodig. Consumenten zijn door de energiecrisis massaal aan het overstappen op andere methoden om hun woning te verwarmen en koelen. Ook dat zorgt voor een extra verbruik van elektriciteit. Het openbaar vervoer staat ook onder druk om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Maar verder elektrificeren van het busvervoer is niet overal mogelijk, vanwege een tekort aan capaciteit.

Tijdelijke oplossingen

Het probleem bij het elektrificeren van het busvervoer is, dat er meer oplaadpunten voor de elektrische bussen moeten komen. Het gaat om snelladers, die veel stroom verbruiken. Onder andere in Amsterdam kan de netbeheerder niet voldoen aan de vraag om extra capaciteit beschikbaar te stellen voor oplaadpunten. Geprobeerd wordt om tijdelijke oplossingen te vinden. Dat kan door de beschikbare capaciteit te verdelen. Dat kan door de capaciteit voor zware elektrische toepassingen die niet voortdurend in bedrijf zijn, op de vrije momenten beschikbaar te stellen voor andere toepassingen. Dit soort oplossingen kunnen wel verlichting bieden, maar niet voor de lange termijn.

 

Definitieve oplossing

Er zit voor de elektrificering van het busvervoer in Amsterdam weinig anders op dan het tempo aan te passen aan de snelheid waarmee de netbeheerder oplossingen kan realiseren. Helaas gaat dat een aantal jaren vertraging opleveren. Het elektriciteitsnetwerk wordt op dit moment aangepast om beter te kunnen monitoren hoe groot de belasting precies is. De netbeheerder is bovendien verplicht om een zekere buffer aan capaciteit te reserveren voor calamiteiten. Dat is nodig om in het geval van een storing klanten toch van elektrische energie te kunnen voorzien. Een definitieve oplossing houdt in dat het elektriciteitsnetwerk wordt uitgebreid.

 

Laat een reactie achter

0 COMMENTAIRES